language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

VA-plan

VA-planen är ett styrdokument som bildar underlag för hur VA-frågorna bör hanteras i översiktsplaneringen och i samband med beslut om exploatering.

VA-planens syfte

VA-planen visar om VA- verksamhetsområdet behöver utökas för befintlig bebyggelse. Den ska bidra till att minska utsläpp av föroreningar och förbättra statusen i kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster.

VA-planen omfattar hela kommunens VA-försörjning (både innanför och utanför det allmänna verksamhetsområdet för VA) och innehåller åtgärder för att uppfylla ställningstagandena i VA-policyn. Ansvarsfördelning och tidplan anges för åtgärderna liksom en grov uppskattning av om åtgärderna ryms inom budget eller inte.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:49

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:49

Dela sidan