language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kulturmiljöprogram

Nykvarns kommun har tagit fram ett Kulturmiljöprogram som ska fungera vägledande i olika samhällsbyggandsprocesser med hänsyn till särskilt värdefulla kultumiljöer och byggnader.

Kulturmiljöprogrammets syfte

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att tydliggöra hur kommunen i sina
samhällsbyggnadsprocesser ska ta hänsyn till särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader som finns i Nykvarn för att skydda och bevara dem. Kulturmiljöprogrammet
ska fungera som ett styrande dokument för samhällsplaneringen och utgöra ett underlag för
beslut som påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till
arbete med detalj- och översiktsplaner samt vid bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet
ska även kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen om kommunens
kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och utvecklas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-19 12:41

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-19 12:41

Dela sidan