language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att skapa en samlad syn i hur cykelfrågorna ska hanteras i framtiden.

Cykelplanens huvudsakligga innehåll och mål

I cykelplanen pekas åtgärder ut för att gång- och cykelvägnätet i kommunen ska bli mer sammanhängande samt nå kommunens olika orter. Cykelplanen tar sikte mot år 2025 och redovisar även långsiktiga mål och riktlinjer för kommunens gång- och cykelvägnät.

De övergripande målen för cykelplanen är att öka cyklandet i kommunen och samtidigt öka säkerheten i trafiken för oskyddade trafikanter.

Cykelplanen antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-22.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:33

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:33

Dela sidan