language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Stråkstudie Sundsvik

Nykvarns kommun har tagit fram en studie för hur Sundsvikstråket kan utvecklas.

Bakgrund och syfte med stråkstudien

Översiktsplan 2014 pekar ut att den tillkommande bebyggelsen på landsbygden ska koncentreras i stråk mot Mälaren som förses med kommunalt vatten och avlopp och gång- och cykelvägar.

I översiktsplanen står också att kommunen ska ta fram studier över dessa stråk som sedan ska ligga till grund för eventuella detaljplaner i områdena. Ett av dessa stråk går mellan Nykvarns tätort och Sundsvik/Stensättra via Berga Ö.

Studien innehåller en beskrivning av området där exempelvis kulturmiljöer, nuvarande bebyggelse, befolkning, fornlämningar och infrastruktur beskrivs. Studien visar också på hur området kan utvecklas med mer bostäder och service i framtiden.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 9 att anta den framtagna stråkstudien.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 03:19

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 03:19

Dela sidan