language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Brottsförebyggande arbete i Nykvarns kommun

Nykvarns kommun samarbetar på flera olika sätt för att skapa en så trygg miljö som möjligt i kommunen.

Det mesta trygghetsarbetet i Nykvarn är osynligt för vanliga invånare. Mycket görs på olika nivåer.

Här är några av de viktigaste insatserna.

  • Samverkansöverenskommelse med polis och räddningstjänst.
  • Medborgarlöften
  • Stöd till förebyggande aktiviteter, till exempel nattvandrare.
  • Bevakning: Fastigheter och anläggningar besöks regelbundet av bevakningsföretag.
  • Säkerhetskameror.
  • Trygghetsvandring: Två gånger per år analyserar polis, räddningstjänst, Nybo och kommunens verksamheter olika fysiska miljöer.
  • Praktikplatser: Snabb tillgång till praktikplatser för ungdomar, i samarbete med företag.
  • Utbildning i grannsamverkan
  • Trygghetspunkt: En plats har utsetts dit invånare kan ta sig vid eventuell kris för att få skydd och vila.

Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har i en samverkansöverenskommelse enats om att samverka för att öka säkerheten i Nykvarn.

Överenskommelsen löper över fyra år och sätter ramarna för hur både strategiska och operativa frågor ska behandlas på olika nivåer, det vill säga i chefssamråd, planeringsgrupp och operativ grupp. I de olika organen medverkar skolor, socialtjänst, Nybo, Fritidsfabriken m fl.

Ungdomsproblem med bland annat narkotika och alkohol, trygghet i centrum samt trafiksituationen vid vissa platser och tillfällen är exempel på den typ av ärenden som brukar hanteras genom överenskommelsen. Beroende på problem och åtgärd kopplas polis, brandförsvar, kommun och övriga aktörer in för att hitta lösningar.

Överenskommelsen följer en mall som Brå (Brottsförebyggande rådet) tagit fram för lokala instanser i hela landet och klargör att samverkan ska ske på tre nivåer.

Chefssamrådet träffas två gånger per år för att följa upp hur arbetet fungerar. Här ingår lokalpolisområdeschef, kommunpolis, kommundirektör, kommunens vård- och omsorgschef, kommunens utbildningschef, kommunens kanslichef, kommunens säkerhetschef och brandchefen vid Södertörns brandförsvar.

En planeringsgrupp träffas fyra gånger per år för att styra resurser från de olika aktörerna beroende på den aktuella problembilden. I gruppen ingår kommunpolis, SBFF:s kommunrepresentant, kommunens säkerhetschef, Nykvarnsbostäders vd, enhetschef för daglig verksamhet, integrationsenhetens chef, individ- och familjeomsorgschef samt rektorer för Lillhagaskolan respektive Praktiska gymnasiet.

Det finns dessutom en operativ grupp som träffas vid 10 tillfällen per termin. I gruppen ingår rektorer från grundskolorna och Praktiska gymnasiet, skolkurator, kommunpolis, representanter från socialtjänst, ungdomscoacher, Fritidsfabriken och fritid.

Medborgarlöften är en överenskommelse mellan kommunledning och polis om att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgarna tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Grunden till medborgarlöftena är en medborgardialog och trygghetsenkät som görs regelbundet. Den består bland annat av enkäter till invånarna och fysiska möten. Genom dialogen får invånarna en chans att förklara vilka säkerhetsområden de vill att polis och kommun ska prioritera, till exempel trygghet i centrum och ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak.

Utifrån dialogen görs en lägesrapport som ligger till grund för medborgarlöften som undertecknas av kommunledning och polis.

Så kan du förebygga brott

Det finns en del du själv kan göra för att motverka vissa typer av brott. Grannsamverkan, nattvandring och bra rutiner är några exempel. Många inbrott inträffar på obevakade platser och mycket skadegörelse uppstår när det saknas vuxen närvaro i samhället på kvällarna.

Om grannar hjälps åt kring bostäderna och om fler vuxna syns ute på kvällarna ökar tryggheten och många brott kan motverkas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-17 04:39

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-17 04:39

Dela sidan