language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vår verksamhet

Här hittar du information om hur vi arbetar på Turingeskolan.

Böcker som formar ett hjärta

Turingeskolan är en två-treparallellig skola. I skolan finns också fritidsverksamhet där barn i åk fsk-3 har möjlighet att gå. Åk 4-6 har vi Klubben som är en öppen verksamhet på Björkestaskolan.

Turingeskolans bibliotek

Skolbibliotekets grundläggande uppgift är att främja elevens läslust, behålla läslusten och främja elevens lust att lära samt att stödja och främja utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplan.

Lånekort

för att låna krävs ett lånekort. Alla nya elever som börjar på skolan får ett lånekort. Koretet gäller på alla skolor i Nykvarn samt på Nykvarns kommuns bibliotek.

Samarbete

I kommunen finns fyra kommunala grundskolor och ett folkbibliotek. Skolorna har rektor som huvudman, men vi har ett nära samarbete med folkbiblioteket och vi ingår i samma biblioteksorganisation och kan utnyttja varandras bestånd.

Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever på Turingeskolan. Innehåll och former för elevinflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Våra elever har via de olika råden möjlighet att vara med och påverka.

Elevråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har representanter i elevrådet. Elevrådet leds av representanterna från årskurs 6 med stöd av rektor och en lärare.

Vi arbetar för att elever, lärare och skolledning tillsammans ska bestämma hur skolan ska fungera.

Matråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har representanter i matrådet. Matrådet leds av rektor och köksföreståndare.

I matrådet har eleverna möjlighet att driva mat och matsituationsfrågor.

Klassråd

Alla klasser från och med årskurs 1 har klassråd. På klassrådet förs enkla resonemang om hur beslut kan kopplas till demokratiska värden och principer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-08-22 03:06

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-08-22 03:06

Dela sidan