language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Checklistor - vilka handlingar ska vara med ansökan/anmälan?

Här hittar du checklistor med information om vilka handlingar som ska bifogas när du skickar in en bygglovsansökan eller -anmälan. Samma listor finns för nedladdning och utskrift. Se menyraden till vänster.

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer från nedanstående lista.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan (ev. med grannes medgivande)
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Anmälan kontrollansvarig

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Situationsplan

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Om byggnaden placeras närmre grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till grannfastigheten måste ge sitt godkännande).

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Markera byggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över byggnad ska redovisas. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan (ev. med grannes medgivande)
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Anmälan kontrollansvarig (vid våtutrymmen, VA installationer samt byggnad i flera plan)

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Om byggnaden placeras närmre grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till grannfastigheten måste ge sitt godkännande.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Markera byggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över byggnad och ska redovisas. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan (ev. med grannes medgivande)
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Anmälan kontrollansvarig (vid våtutrymmen, v/a installationer samt tillbyggnad i fler plan)

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Om byggnaden placeras närmre grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till grannfastigheten måste ge sitt godkännande).

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Följande handlingar behöver du skicka in för att söka ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked är bindande i två år. Du måste även söka bygglov och få ett startbesked för att få påbörja åtgärden.

 • Ansökningsblankett
 • Översiktskarta
 • Situationsplan
 • Beskrivning av vatten/avlopp

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Översiktskarta

En mycket översiktlig karta över kommunen eller en del av kommunen med markering av område där åtgärden är tänkt att utföras.

Situationsplan i skala 1:400

Redovisa tänkt utformning av tomt, byggnadens storlek och placering samt tillfarter på en webbkarta. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en webbkarta från geografisk information på Södertälje kommun Länk till annan webbplats.. På deras hemsida finns en instruktion om hur du använder webbkartan.

Beskrivning av vatten/avlopp

Beskrivning av hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Följande handlingar behöver du skicka in för att söka dispens från strandskyddet. Observera att åtgärden kan kräva att du gör en ansökan om bygglov eller en anmälan.

 • Ansökningsblankett
 • Översiktskarta
 • Situationsplan
 • Fotografier

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Beskriv vad ansökan avser.
 • Beskriv utförligt åtgärden.
 • Beskriv platsen.
 • Beskriv vilka åtgärder som avses vidtas för att minimera påverkan på växt- och djurliv samt allmänrättslig tillgång till området.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Fyll i särskilt skäl.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Översiktskarta

En mycket översiktlig karta över kommunen eller en del av kommunen med markering av område där åtgärden är tänkt att utföras.

Situationsplan

Redovisa en situationsplan över åtgärden t ex rita in staket, byggnad, mur, altan brygga osv. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en webbkarta från geografisk information på Södertälje kommun. Länk till annan webbplats.På deras hemsida finns en instruktion om hur du använder webbkartan.

Fotografier

Bifoga gärna foto över platsen där åtgärden är tänkt att vidtas.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att ansökan om strandskyddsdispens ska kunna medges. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för mur. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ "Nybyggnadskarta, tillbyggnad". Måttsätt alla nya murar och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader/murar på tomten.

Fasadritning i skala 1:100

Måttsätt murens längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara möblerade och även måttsatta så byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under processen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för byggbodar. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Avvecklingsplan
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ "Nybyggnadskarta, tillbyggnad". Måttsätt byggboden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer på ritningen.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara möblerade och även måttsatta så byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Avvecklingsplan

Om lovet är tidsbegränsat ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver hur länge byggnaden kommer vara uppförd och varför den endast behöver vara uppförd tillfälligt. Du behöver också ange hur byggnaden kommer att tas bort samt hur marken kommer att återställas.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under processen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga ett förråd eller garage. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats.och beställ "Nybyggnadskarta, tillbyggnad". Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning/konstruktionsritning.

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker marklov. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Markplaneringsritning
 • Marksektion
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Markplaneringsritning i skala 1:400

Redovisa markförändringarna på en webbkarta. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en webbkarta från geografisk information i Södertälje kommun Länk till annan webbplats.. På deras hemsida finns en instruktion om hur du använder webbkartan.

Marksektion (genomskärning av marken) i skala 1:200

Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgränser.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om marklov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga ett nytt en- och tvåbostadshus. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen. För att bygga ett nytt en- och tvåbostadshus behövs även start- och slutbesked, se längre bak i checklistan.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.
 • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ "Nybyggnadskarta, nybyggnad". Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Markplaneringsritning i skala 1:400

Redovisa tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att anlägga en parkering. Skicka in en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Ev. marksektion
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri  Länk till annan webbplats.och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt parkeringsplatserna och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser.

Marksektion (genomskärning av marken) i skala 1:200

I de fall marknivån ändras mer än 50 cm ska en marksektionsritning skickas in. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgränser.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om marklov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga ett plank. Skicka in en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du(sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skrivunder ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ "Nybyggnadskarta, tillbyggnad". Rita in planket på kartan. Måttsätt alla nya plank och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/plank på tomten.

Fasadritning i skala 1:100

Måttsätt plankets längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och kulörer.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av plankets utvändiga material och kulör med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används för planket. Exempel för detta är beskrivning av grundläggning. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för skylt/ljusanordning. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning/fotomontage
 • Detaljredovisning
 • Kontrollplan

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Situationsplan i skala 1:400

Rita in skyltens/ljusanordningens placering på en webbkarta. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en webbkarta från geografisk information i Södertälje kommun Länk till annan webbplats.. På deras hemsida finns en instruktion om hur du använder webbkartan.

Fasadritning/fotomontage i skala 1:100

Visa skyltens/ljusanordningens placering mot fasaden eller på platsen den ska sitta.

Detaljredovisning

Detaljredovisningen av skylten/ljusanordningen (produktblad eller färgsatt ritning). Visa färg och ljuseffekt, beskriv ljusstyrka, frekvens på bildväxling, slag av ljuskälla osv.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska beskriva kontroller av skyltens/ljusanordningens höjd över gata och infästningar och innehålla en brandskyddsdokumentation om ansökan avser en vepa.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för stor fasadändring. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Om ritningarna är A2 storlek eller större behöver du också skicka in en kopia i A3-format. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Detaljritning

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du(sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.
 • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:400

Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på en webbkarta. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en webbkarta från geografisk information i Södertälje kommun Länk till annan webbplats.. På deras hemsida finns en instruktion om hur du använder webbkartan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras.

Planritning i skala 1:100

Planer över befintlig byggnad och den tilltänkta åtgärden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta.

Sektionsritning i skala 1:100

På sektionsritningen visar du den tilltänkta åtgärden i genomskärning.

Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20

Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och material i fasad.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga till ett en- och tvåbostadshus. Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen. För att bygga till ett en- och tvåbostadshus behövs även ett startbesked.

Ansökningsblankett

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Detaljritning
 • Anmälan kontrollansvarig

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Detaljritning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga till ett en- och tvåbostadshus utan påverkan på vatten- och avlopp och våtutrymmen. Byggnaden ska vara mindre än befintlig byggnad och av enkel karaktär.

Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen. För att bygga till ett en- och tvåbostadshus behövs även ett startbesked.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Detaljritning
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ "Nybyggnadskarta, tillbyggnad". Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer

Detaljritning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Teknisk beskrivning/konstruktionsritning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmässigt redovisade.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att bygga till ett en- och tvåbostadshus med påverkan på vatten och avlopp eller våtutrymmen. Byggnaden ska vara mindre än befintlig byggnad.

Skicka in i en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen. För att bygga till ett en- och tvåbostadshus behövs även ett startbesked.

Ansökningsblankett

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Detaljritning
 • Anmälan kontrollansvarig

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri  Länk till annan webbplats.och beställ ”Nybyggnadskarta, tillbyggnad”. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Planritning över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Detaljritning i skala 1:20/1:50

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för nybyggnad avsedd för en verksamhet. Skicka in en omgång av alla ritningar. Du får gärna skicka in fotografier eller illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ansökningsblankett
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökanden) är.
 • Fyll i ditt (sökandens) personnummer/organisationsnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökanden.

Anmälan kontrollansvarig

 • Fyll i uppgifter om fastigheten, byggherren och om den kontrollansvarige.
 • Fyll i vad ansökan avser.
 • Den kontrollansvarige ska skriva under åtagandet.
 • Byggherren skriver under anmälan.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den verksamhet som det aktuella företaget bedriver.

Situationsplan i skala 1:400

Gå in på Södertälje kommuns hemsida under kartor och lantmäteri Länk till annan webbplats. och beställ ”Nybyggnadskarta, nybyggnad”. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Markplaneringsritning i skala 1:400

Använd nybyggnadskartan som underlag. Redovisa höjd vid entréer, angöring, in- och utfarter och ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning. Redovisa även avfallshantering, parkeringsmöjligheter, eventuella murar, markens lutning och trädplantering.

Material- och kulörbeskrivning

Redogör vilket material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer anges i NCS. Det underlättar om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning ska beskriva hur byggnadens brandskydd är tänkt att utföras och utformas och hur det är tänkt att skydda byggnaden mot uppkomst och spridning av brand. Exempel på innehåll i brandskyddsbeskrivningen kan vara brandtekniska klasser, avstånd till övriga byggnader, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, ventilationens funktion vid brand, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan