language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tillsyn (olovligt byggande)

Om någon, utan lov, gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov, kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Bygg- och miljönämnden ska se till att det som olovligen har utförts, tas bort eller på annat sätt rättas, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande ska byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat. Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år, inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden.

Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Till exempel får man inte utföra bygglovsbefriade åtgärder på byggnader som uppförts olovligt/olagligt även om den olovliga byggnaden är mer än 10 år gammal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 04:11

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 04:11

Dela sidan