language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Avgifter

Här hittar du information om avgifter och taxor för avgifter som vi tar ut vid handläggning av bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Bygglovstaxa

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Storleken på avgifterna beror på vilken typ av ärende det rör sig om och omfattning och de moment i handläggningen som behöver göras. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. Tanken bakom taxan är att den ska täcka den arbetsinsats som kommunen gör när vi hanterar ditt ärende.

Avgift tas ut även vid återkallande, avvisning, avslag och vägrat startbesked. Faktura skickas separat efter beslut.

Avgift för utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som tas ut i samband med att lov ges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-07 02:38

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-07 02:38

Dela sidan