language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Gamla IP

På gamla idrottsplatsen i centrala Nykvarn planeras nya bostäder i hus om två till fyra våningar.

Placeholder

Den nya bebyggelsen på gamla IP, mitt emot Folkets park, ska bestå av flerbostadshus i två till fyra våningar med möjlighet till etagevåning. Husen grupperas kring en skyddad gårdsmiljö.

Parkeringsplatser ska finnas i garage under gården och på markparkering utefter områdets gräns. Infarten till parkering ligger på Gammeltorpsvägen.

Gammeltorpsvägen får en gång- och cykelväg och Dammstugevägen förses med gångtrottoar.

I områdets norra och södra del skapas allmänna parker. Denna norra parken blir en aktivitetspark och den södra främst plats för vila och återhämtning.

Förslaget till bebyggelse har tagits fram av HSB och totalt 15 huskroppar planeras längs med områdets gränser. Våningsantalet skiljer sig mellan huskropparna, de som gränsar mot Dammstugevägen och kvarteret Finskrapan är två våningar höga, resterande mellan tre och fyra våningar. Utöver dessa finns möjlighet att skapa en etagevåning med ytterligare 3,2 meters nockhöjd.

Sammanlagt planeras 80-90 lägenheter i varierande storlek om 2-5 rum och kök. HSB har en visningsbod på platsen.

Kommunens arbete

Nykvarns kommun ansvarar för väg- och vattenarbeten och ska förutom anslutning av vatten och avlopp anlägga den lokala gatan i området. Dammstugevägen ska också rustas upp.

Aktuellt i projektet

Januari 2024: Detaljprojektering pågår under första och andra kvartalet 2024. Sedan genomförs arbetena under tredje kvartalet.

Oktober 2023: Upphandling för detaljprojektering för hela området påbörjas.

Februari 2023: Planering för utbyggnad av vägar, vatten och avlopp pågår.

Juli 2022: Markarbeten för radhusen pågår och grundplatta för garaget och flerbostadshus gjuts.

Februari 2022: Pålningsarbete påbörjas.

10 november 2021: Björkarna tas ned men återplanteras igen när vägen rustas.

29 oktober 2021: Första spadtag för byggnationen med HSB och köpare.

7 juli 2021: Lantmäteriet gör en fastighetsförrättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 05:31

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 05:31

Dela sidan