language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje

Gång- och cykelvägen mellan Mörby och Vasa trafikplats i Södertälje, via Almnäs, är ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun, med statlig medfinansiering för regionala cykelstråk.

Det har saknats bra möjligheter att ta sig gående och cyklande mellan Nykvarn och Södertälje. Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan orterna är ett led i att förbättra förutsättningarna för att ta sig fram på cykel och till fots.

Gång- och cykelvägen går till största delen på den gamla befintliga banvallen och har en bredd av 3,8 meter. På så sätt tas redan byggd infrastruktur tillvara för att minimera kostnader och undvika nya avtryck i landskapet.

Gång- och cykelvägen är belyst och hårdgjord så att den kan användas året runt, både för arbetspendling och rekreation. En ny väg är planerad mellan cirkulationsplatsen i Mörby och viadukten.

I samband med att den återstående vägsträckan byggs så planeras även en huvudledning för dricksvatten utmed vägen. Den resterande delen av gång- och cykelvägen kommer att anslutas till den nya vägsträckningen. Arbetet beräknas starta hösten 2021.

I väntan på att nästa etapp av utbyggnaden färdigställs finns en tillfällig väg att följa för att komma till nya cykelvägen. Följ orange vägvisning.

Mål med vägen

  • Att skapa en naturlig och trivsam miljö för invånarna att med cykel kunna ta sig mellan kommunerna.
  • Asfaltera och förstärka den gamla banvallen.
  • En ordentligt belyst och säkerhetsmässigt utformad gång- och cykelväg.

Utformning av gång- och cykelvägen

  • Hårdgjord slityta (ABT 11, 50 mm)
  • 3,8 meter bred (Gäller hårdgjord bredd)
  • Belysningspunkter ca var 30:e meter

Sträckdragning för Södertälje kommuns del är 3 750 meter
(uppdelat på två delar, 1 350 respektive 2 400 meter).

Sträckdragning för Nykvarns kommuns del är 2 150 m
(uppdelat på två delar, 700 respektive 1 450 meter).

Aktuellt i projektet

Januari 2024: Planering pågår för att tillfälligt skapa tryggare passage för cyklister och fotgängare vid rondellen, Mörbyvägen. Standarden på vägen ska förbättras.

Oktober 2023: Skyltning från Mörbyvägen till den befintliga gång- och cykelbanan ska uppdateras.

Mars 2023: Länsstyrelsen har godkänt flytt av dike. Upphandling av entreprenör förbereds. Vissa ledningsfrågor kvarstår.

September 2022: Marklov från bygglov är inskickat och svar inväntas. Inväntar godkännande av Länsstyrelsen för att flytta/ändra ett dike vid området.

April 2022: Upphandling av gång- och cykelväg och gata pågår.

Februari 2022: En ny version av detaljplan planeras gå ut på granskning i april.

Oktober 2021: Detaljplan planeras att gå ut på granskning i december.

Maj 2021: Projektering för sista delen av gång- och cykelvägen och vägen från cirkulationsplatsen pågår. Förstärkningsåtgärder på gång- och cykelvägsbron över Måsnaren beräknas starta under året.

April 2021: Vikbommar uppsatta vid grusvägen i anslutning till Mörbyvägen.

Mars 2021: Förstärkning av gång- och cykelbron vid sjön Måsnaren i Almnäs planeras att starta under året.

Februari 2021:
Vikbommar planeras att sättas upp vid grusvägen i anslutning till Mörbyvägen.

September 2020: Den grusväg som går längs järnvägen, mellan cirkulationsplatsen vid Mörbyvägens slut och fram till den nya cykelvägen, ska tillfälligt ställas i ordning i väntan på en permanent väg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 11:39

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 11:39

Dela sidan