language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kaffebryggaren 1 m.fl.

En detaljplan för att skapa fler bostäder och utveckla de befintliga bostadshusen i området intill Centrumvägen/Järnavägen.

Placeholder

Det aktuella området för detaljplanen ligger i tätorten, intill kvarteret Karaffen och längs Centrumvägen, Järnavägen och Stenkullevägen. Området blir på sikt en förlängning av Nykvarns centrum och innebär att fler lägenheter skapas inom gångavstånd från Nykvarns centrum och Nykvarns station med god tillgång till kollektivtrafik.

Planområdet är cirka 3 ha varav cirka 2,7 ha kvartersmark. I delar av tillkommande byggnadsbestånd tillåts även vård och kommersiella verksamheter i entréplan.

Planförslaget gör det möjligt att bygga nya flerbostadshus i fem våningar mot Centrumvägen och ett punkthus i åtta våningar mot Järnavägen. Mot Stenkullevägen kan radhus i två våningar byggas. På de befintliga flerbostadshusen kommer det byggas till två våningar.

Området exploateras av privata aktörer. Kommunen står för vatten- och avloppsåtgärder.

Aktuellt i projektet

1 juni: Start för va-arbeten planeras till hösten/vintern.

18 maj: Kommunen tar fram tidplan och upphandlar entreprenör för va-arbeten.

17 mars 2021: Kommunen arbetar med planeringen av omdragningen av avlopp i området.

17 februari 2021: Kommunens arbete med vatten och avlopp påbörjas.

16 december 2020: Bygglov granskas för planering av fastigheter.

4 december 2020: Avverkningen av skog längs Centrumvägen är avslutad.

November 2020: Samtal med markägaren och projektering pågår. Vecka 48 2020 kommer arbete med avverkning av skog påbörjas.

Planerade väg- och vattenarbeten

  • Kulvertering av ledningar genom kvartersmark.
  • Flytt av dagvattenledning till Centrumvägen.
  • Utbyggnad av lokalgata och VA: Ny lokalgata kommer att byggas mellan Centrumvägen och Stenkullevägen.
  • Ombyggnation och anpassning av Centrumvägen: Centrumvägen ska anpassas till den nybyggda fastigheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-21 10:53

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-21 10:53

Dela sidan