Nykvarns kommun

Nykvarns kommuns författningssamling innehåller regelverk för den kommunala verksamheten som är beslutade av kommunfullmäktige.

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunstyrelsen och nämnder som anger vilket ansvarsområde respektive instans har. I författningssamlingen hittar du även ordningsregler och föreskrifter, taxor och avgifter samt delegationsordningar.