language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Ströpsta 3:379 m.fl.

Detaljplanen möjliggör för bostadsområde med radhus

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2018:439

Projektnamn
Ströpsta 3:379 m.fl.

Område
Södra tätorten, Brokvarn

Planarbetets innehåll
Bostäder

Förfarande
Standard förfarande

Skede
Inför samråd

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintliga verksamheter med ett bostadsområde i form av radhus.

Planområdet ligger i tätortens södra del, Brokvarn.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-22 § 18 att ge positivt planbesked och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked för detaljplanen, och senare miljöbedömning samt framtagna utredningar. Flera utredningar kan även tillkomma efter samråd och granskning.

 

Planförslaget ställs ut för samråd. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under granskning har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakägare som inte fått sina synpunkter beaktade under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-06 07:42

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-06 07:42

Dela sidan