Nykvarns kommun

Här finns beslutade policys, strategier, riktlinjer och lagstadgade styrdokument som i övrigt styr den kommunala verksamheten.

Översiktsplan

Översiktsplan Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategiska program

Bevarandeprogram Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram Pdf, 13.3 MB.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bygga nytt på landet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelplan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatplan Pdf, 392.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturplan Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Gång- och tillgänglighetsplan för utomhusmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafikplan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekplatsplan Pdf, 1012.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsnorm Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Stråkstudie Sundsvik Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vägtrafikplan Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för teknisk standard Pdf, 3 MB.

Planeringsstrategi Pdf, 1.1 MB.

Riktlinje för hastighetsdämpande åtgärder Pdf, 243.2 kB.

Mark- och Exploatering

Markansvisningspolicy Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 817.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark och bebyggda fastigheter Pdf, 291.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploateringsprocessen Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för fastigheter och lokaler i Nykvarns kommun Pdf, 232.6 kB, öppnas i nytt fönster.