language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Övriga styrdokument

Här finns beslutade policys, strategier, riktlinjer och lagstadgade styrdokument som i övrigt styr den kommunala verksamheten.

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Översiktsplan

Översiktsplan Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategiska program

Bevarandeprogram Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram Pdf, 13.3 MB.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bygga nytt på landet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelplan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatplan Pdf, 392.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturplan Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Gång- och tillgänglighetsplan för utomhusmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafikplan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekplatsplan Pdf, 1012.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsnorm Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Stråkstudie Sundsvik Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vägtrafikplan Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för teknisk standard Pdf, 3 MB.

Planeringsstrategi Pdf, 1.1 MB.

Riktlinje för hastighetsdämpande åtgärder Pdf, 243.2 kB.

Mark- och Exploatering

Markansvisningspolicy Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 817.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark och bebyggda fastigheter Pdf, 291.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploateringsprocessen Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för fastigheter och lokaler i Nykvarns kommun Pdf, 232.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-10 11:54

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-10 11:54

Dela sidan